Con Cún nhà mình có một thói quen rất xấu là khi không hài lòng cái gì cứ dơ tay lên đánh vào người khác (vào mặt), kể cả Ông bà và bố mẹ cháu cũng không tha. Có Mama nào có kinh nghiệm chỉ cho mình cách dạy để cháu bỏ thói quen xấu này. Thanks