Các mẹ cho mình hỏi: Con mình đã được đồng ý nhận vào 1 trường công lập nhưng hôm nay mình không mua được hồ sơ. Bảo vệ của trường nói trái tuyến phải mua hồ sơ sau. MÌnh cũng chưa gặp được trực tiếp hiệu trưởng. Mình đã có giấy viết tay để được nhận vào trường. Vậy không có hồ sơ có bị loại không nhỉ? Có mẹ nào ở trong trường hợp này chưa? Chờ tới lúc trường chuẩn bị vào học thì có muộn không? Cho mình kinh nghiệm với. MÌnh đang lo con lại không được nhận vào trường. Cảm ơn các mẹ!