Các mẹ ơi, có mẹ nào đã hoặc đang học quản lý giáo dục cho em hỏi: Học chương trình liên thông cao đẳng lên đại học ( ngành quản lý giáo dục ) của Học viện Quản lý giáo dục hay Đại Học Sư phạm I thì tốt hơn? Chất lượng giảng viên và đào tạo, mức học phí ở những nơi đó ra sao? Nên chọn trường nào theo học ngành này?