Các mẹ cho em hỏi, con em học lớp mẫu giáo bé. Lớp mẫu giáo bé có năm sinh 2005. Con em cuối năm 2005 nhưng vẫn được đi học lớp mẫu giáo bé. Liệu học phí con em đóng là theo mẫu giáo bé hay theo lớp nhà trẻ?? Em muốn hỏi theo quy định của Bộ ...? Con em đi học lớp nhà trẻ từ khi 18 tháng, đến nay đã lên lớp mẫu giáo bé, nhưng tụi em vẫn đang phải đóng học lớp nhà trẻ. Và được giải thích dù lên lớp mẫu giáo bé, nhưng con em vẫn phải đóng tiền học giống lớp nhà trẻ (đắt hơn) dù học theo ctrình mẫu giáo (tiền ăn, và các loại tiền khác, các lớp giống nhau) vì chưa đủ tháng. Điều đó có đúng không?? Nếu như vậy, con em phải đợi đến cuối năm nay mới chính thức đóng học phí mẫu giáo bé, và tháng 12 năm sau mới được đóng tiền học mẫu giáo nhỡ. Và cứ thế cứ thế ... Con em sẽ "được" đóng tiền mẫu giáo lớn có nửa năm rồi đi vào lớp 1 luôn??? Có quy định nào như vậy không ạ???