Mình có cô công chúa năm nay tròn 3 tuổi mà nói ngọng mấy từ. Ví dụ nhé:


Xem hết chương trình "Chúc bé ngủ ngon" con mình hô rõ to "Chúc bé
nhủ nhon
" đấy nói ngọng cái từ
ng
thành
nh
mãi không xử lý được. Ai biết giúp cô công chúa nhà mình nhé . Thanks các bố các mẹ trước. :Rose::Rose::Rose: