Tôi có cậu con trai đầu lòng, năm nay 3 tuổi rồi và bé rất cá tính. Tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc giáo dục bé. Các ý thức về cá nhân bé nhận thức rất sớm và làm rất nề nếp. Nhưng việc bé đối xử với mọi người xung quanh thì bé lại đối xử rất cảm tính. Bé chỉ chịu làm theo cảm nhận của bản thân, bé chỉ làm khi bé nghĩ là đúng, không chịu nghe người khác giảng giải. Tôi đã tìm rất nhiều cách nhưng thấy không hiệu quả lắm.


Xin mang điều lo lắng của mình gửi lên Diễn đàn, mong mọi người có kinh nghiệm hãy chỉ giúp.