Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người có chữ viết rất đẹp như rồng bay phượng múa. Lại có lắm người không dám đưa chữ của mình cho ai xem. Vậy làm thế nào để trẻ viết chữ đẹp ở những năm tiểu học? *Trích bài Muốn con viết chữ đẹp trong mục Kỹ năng chung*


Sách chia thành các mục lớn


-Kĩ năng chung


-Chơi mà học


-Chơi với bé


-Những điều cha mẹ nên biết


http://www.ziddu.com/download/13732434/nuoitre.pdf.html