Cu tý nhà minh được 15 tháng tuổi rồi các mẹ ạ và con trai đang tập nói. Mình cũng dạy bé rất nhiều từ nhưng cu tý bướng lắm các mẹ ơi. Cu tý thích gì thì nói đấy còn không thích thì không chịu nói. Cún nhà mình mói chỉ biết nói mấy từ thôi và cũng biết phân biệt mấy con vật thân quen. 15 tháng rồi mà mói chỉ bi ết gọi mẹ, bố và nói đựoc tên vài con vật tbì có chậm nói không các mẹ. Me nào có kinh nghiệm chỉ gúp mình với. Cu tý nhà mình còn bướng lắm bây giờ còn biết hờn giỗi nữa chứ. Không vừa ý cái gì là hét um cả nhà lên nhiều lúc mình bực lắm. Nhưng được cái cu tý nhà mình rất đáng yêu các mẹ ạ. Lúc nào cũng chỉ thích có bố mẹ ở bên cạnh thôi.Nếu có cả bố và mẹ ở bên cạnh thì cu câu chẳng quấy tẹo nào mà chỉ cừoi suốt thôi các mẹ ạ. mẹ nào có kinh nghiệm dạy các con nói được nhiều thì chia sẻ giúp mình với nhé. Cảm ơn các mé trước nhé.