Bống nhà mình gần 11 tháng rồi mà ba mẹ chả dạy được Bống làm gì cả. Bống chỉ thích nô với ba thôi, đã là ba gọi thì chỉ nô còn ba dạy áo đẹp hay quả cam, quả táo, cái túi, cái ti vi là Bống chán không thèm nhìn bò đi chỗ khác; mặc dù ba mẹ cháu đã cố gắng hướng dẫn một cách hết sức sinh động rồi mà Bống cũng chả thèm để ý. Mẹ cũng thế, suốt buổi tối mẹ dạy Bống cái áo đẹp của Bống đâu, rồi thì khen ngợi, hoan hô (Bống luôn thích được mọi người khen thế mà) cuối cùng Bống vẫn chả chịu học.


Các mẹ ơi, hu hu, làm thế nào để dạy cho Bống bây giờ?