Mình lập topic này với mong muốn cùng các ông bố, bà mẹ thảo luận về việc "tập cho các con của chúng ta những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống"


Hãy bắt đầu càng sớm càng tốt! có topic còn bắt đầu từ 0 tuổi kia mà...:Smiling:


Mình đọc ở đâu đó có câu: "thói quen tạo tính cách, tính cách tạo số phận"


Hãy bắt đầu bằng những thói quen tốt nhé!