Có mẹ nào có con cho đi học mẫu giáo năm nay không ???


Sao mà xin vào trường công lập khó thế


Mà trường dân lập thì nhà cửa chật chội


Những trường mà khang trang thì lại khá xa nhà đưa đón con nhỏ vất vả quá ngaỳ mưa gió thì sao đây??


Buồn cho cu tý nhà tôi quá


Chả lễ lại ở nhà năm nữa sao???:Drooling: