Từ khi đi học, Pooh học được nhiều cái hay lắm, nhưng cũng du nhập nhiều thói hư tật xấu. Ví dụ như dữ dằn hơn, biết cắn vào tay người khác, la hét om sòm khi ko bằng lòng 1 cái gì đó, và hay nhào đến đánh túi bụi vào người khác. :2:


Các bé khác có thế ko hả các mẹ? :17: