Con nhà e năm nay 4 tuổi, 2 năm nữa là đi học lớp 1. Các mẹ cho e hỏi e có nên dạy chữ trước cho cháu không? nếu dạy thì dạy trước nửa năm hay bao lâu? hay không nên dạy trước mà để đi học cô giáo dạy. Hiện nay Bộ GD nghiêm cấm không cho trẻ học chữ trước nhưng nếu không học trước thì vào lớp 1 e sợ cháu không theo kip