Con mình 27 tháng, cháu có rất thích học chữ và số. Cứ ở đâu có chữ và số là cháu bị thu hút. Mình có thử dạy cho cháu một vài chữ cái và chữ số. Không biết có nên tiếp tục dạy cho cháu không các mẹ nhỉ? Vì mình thấy cháu cũng có ''ý thức học hành lắm'', chứ không chỉ là thích vu vơ đâu.