Em muốn hỏi đã có mẹ nào lương 20M/tháng (cả 2 vợ chồng đấy ạ) mà cho con học trường mầm non quốc tế chưa?


Em thì vẫn tín nhiệm chất lượng mấy trường quốc tế nhưng thu nhập của nhà em chỉ có vậy nên lăn tăn quá. Nếu cho con đi học trường đấy thì chắc chắn là không thể có tiền tiết kiệm, thậm chí bố mẹ có khi cũng phải nhịn bớt tiêu thì mới đủ. Không biết đầu tư như thế có cần thiết không hả các mẹ?