Ai mà chẳng muốn con được học một môi trường tốt, trường công đạt chuẩn, học phí rẻ, giáo trình được Bộ duyệt....


Nhưng có bất cập k khi mà giờ đón con lại là 16-16h30 (Bộ qui định rõ là đến 17h15 cơ mà :|); bất cập thứ 2 là cấm dạy Tiếng Anh; cấm dạy chữ nhưng bắt mọi đứa trẻ khi lên lớp 1 phải biết mặt chữ rồi .


Đó là 2 bất cập mình thấy trước mắt. Còn chuyện chạy trường, chạy lớp, chạy điểm, chạy thành tích ở các trường công thì muôn thuở rồi, k nói ai cũng biết ha 8-}!


Haizzz thực sự chán cái nền giáo dục VN! Muốn con học trường quốc tế cho phát triển đúng tuổi, k bị áp lực nhưng k có tiền , sức cùng lực kiệt lúc nào k hay. Còn để con học như các bạn thì cũng như ai nhưng mình ghét cay ghét đắng cảnh bị đì khi k đi học thêm :7, còn lắm cái thằng giấy khen xuất sắc thì thực lực chẳng biết gì.... /:)


Mới chuẩn bị "chạy" trường cho con lên lớp Mầm mà đã mệt mỏi rồi đó :(