Đọc xót quá!!! Chị có làm việc với cô giáo & ban giám hiệu ngay sau đó ko? Em chẳng phải dữ dằn gì như mà gặp cảnh đó chắc em cũng la toáng lên 1 trận quá:Sick: