Con của em bị dị tật bẩm sinh về mắt, em muốn hỏi chị nào biết trường nào nhận để em cho bé đi học mẫu giáo.Bé mới được 19 tháng thôi...mà em định bé lớn một chút sẽ cho bé đi học nhung lại ko biết trường nào ngoài trường nguyễn đình chiểu.giúp em với...xin cảm ơn