Em sắp cho Nhím đi nhà trẻ rồi, có lẽ là tháng sau.


Em mở topic này xin ít kinh nghiệm của các mẹ


- Cần chuẩn bị những đồ dùng gì cho bé? (cái này trường cũng có nói rồi nhưng em muốn xin thêm ít thông tin thực tế của các mẹ)


- Chuẩn bị tâm lý cho bé? Bé nhà em hơn 16 tháng, nói rất ít, chưa biết gọi khi đi vệ sinh, rất quấn mẹ, rất hay ăn vạ và ném đồ đạc.


- Chuẩn bị tâm lý cho mẹ?


- Ngày đầu tiên cho bé đi học, có nên nán lại hay đưa bé tới rồi về luôn? Có nên đón bé sớm hơn?


Các mẹ chia xẻ kinh nghiệm cho em nhé (nhất là các mẹ có bé tầm tuổi Nhím đang đi học ) :1: