Chào các mẹ, mình có bé nay được 27 tháng. Tính hết dịch, ổn định rồi tìm trường cho bé học. Bố mẹ nào biết chỉ mình với nhe.