Ở tuổi từ 3-4, các mẹ thường chơi với con những trò gì để phát triển tư duy, ngôn ngữ và khả năng nhận thức của con, mình chỉ có thời gian vào buổi tối với con và tranh thủ trò chuyện với con trên đường đi làm về, bé nhà mình rất hiếu động và có vẻ không tập trung lắm nên mình thực sự chưa biết tìm cách nào để dạy dỗ một cách hiệu quả, các mẹ có kinh nghiệm gì thì chỉ bảo mình với, cám ơn các mẹ nhiều nhiều.