Alo, có mẹ nào biết bài hát có câu "này người bạn thân hỡi hãy gắng sức lên nào, nào mình cùng khám phá, thế giới rất diệu kỳ.........." cho mình xin lời bài hát với. Con gái rất thích bài hát này mà hai mẹ con không thuộc hết lời. Mình tìm trên google không thấy. mẹ nào biết cho mình xin lời với nhé. Mẹ con mình cảm ơn nhiều.