Em cũng lập top giống chị trong SG. Em cũng đang muốn tìm trường cho con mà hic hic. Em ở trong Hà đông. Có mẹ nào bít chỉ dùm em với. Con em được 2 tuổi rồi.