Tình hình là con em mới được có 15 tháng thôi, nhưng mà độ này cu cậu cũng bắt đầu nghịch ra trò. Em muốn dạy con nhưng không muốn lạm dụng chuyện đánh con, nên muốn hỏi các mẹ là đến khi nào thì phạt con bằng cách đứng úp mặt vào tường được nhỉ? Cảm ơn trước mọi người nhé