Việc tham khảo ý kiến của phụ huynh trước khi cho con vào học là rất cần thiết, vì vậy em đang muốn xin ý kiến của các mama, papa về những vấn đề mọi người quan tâm hay băn khoăn. Quan trọng lắm nên e muốn mọi ng giúp trường em, chuẩn bị đi vào hoạt động nên cũng muốn biết ý kiến phụ huynh thế nào mà. Mong mọi ng ủng hộ.


GLOBAL INTERNATIONAL KIDERGARTENT SCHOOL.