Giai đoạn con bắt đầu đi học, nếu như ba mẹ không quan tâm đến cảm xúc của bé cũng như nói chuyện với bé nhiều hơn thì sẽ dẫn đến tâm lý của trẻ bị ảnh hưởng vì nghĩ ba mẹ không cần mình nữa.

Nếu như con kiên quyết không chịu đi học hãy tìm cách để con chia sẻ với ba mẹ lí do.

Có nhiều lí do có thể do bé còn chưa thích nghi được, hoặc do môi trường học chưa phù hợp.

Ba mẹ nên tìm hiểu lí do trước.

Nhiều ba mẹ cứ nghĩ con người ta đi được thì con mình phải đi được bằng mọi giá ép bé đi học.

Từ đó dẫn đến tâm lí trẻ bị ảnh hưởng sẽ trở nên rất nguy hiểm về sau. Thật sự nuôi con là một quá trình thử thách ba mẹ rất nhiều, nhưng mong rằng ba mẹ sẽ kiên trì và kiềm chế cảm xúc của mình để làm tổn thương con mình nhé.