Dear các bác,


Hôm qua Meobe mới phát hiện ra bé My nhà mình viết chữ và số ngược.


Thế này này...


Bé viết số 3 9 5 chẳng hạn ... thì viết ngược y đúc như là mình nhìn thấy trong gương ý.


Hồi trước, khi bé nhỏ hơn, Meobe cũng thấy bé tự bắt chước viết chữ in thì cũng viết ngược: N, G .... mặc dù mình không bắt bé phải học chữ sớm.


Hix, thế là thế nào hả các bác?