con em mới 22 tháng nhưng hơi tí là cắn,cấu,đánh,đấm... mọi người.mặc dù e có mắng, có đánh vào tay cháu mỗi khi cháu hư như thế nhưng tình hình k thay đổi.e cũng k cho cháu xem phim bạo lực hay phim người lớn,chỉ cho xem hoạt hình thui.k hiểu cháu như thế là vì sao.các mẹ giúp e mới