Cu Minh nhà mình dạo này có 1 thói xấu, bất cứ cái gì trong nhà mà hắn thích thì đều là "Của con" hết. Đây là tâm lý trong 1 giai đoạn nhất thời hay là biểu hiện của sự ích kỷ nhỉ? :-?. Nói mãi mà hắn không nghe. Dạy hắn như thế nào bây giờ các mẹ?