Mình đang có bé tháng 9 này vào lớp 1,có mẹ nào biết trình tự xin học vào trường công bên quận 4 không ạ.Mình chỉ có tạm trú bên ấy nên không rõ phải đi khai báo hay gì không.Bữa trước có bác nói là qua bên ông tổ trưởng tổ dân phố để khai báo mà hỏi thì bác ấy không biết gi.Giúp em với