thấy các mẹ có con học cùng một trường lập hội để trao đổi thông tin em cũng cin mạn phép mở 1 topic để có mẹ nào có con đang học ở trường Little sun hoặc chuẩn bị vào đó học thì vào đây trao đổi nhé