Hiện em đang tìm trường ngoại ngữ dạy anh văn uy tín cho con của mình theo học mà mức học phí hợp lý.


Em thấy có hệ thống Grapseed. Các mẹ cho em hỏi các mẹ có biết về chương trình này chưa? Và có nên cho bé học theo chương trình này không?