Trường công lập là trường thuộc nhà nước quản lý trực tiếp, ở trường này có nhiều điểm thuận lợi và khó khăn cho trẻ và phụ huynh. Để nhìn nhận đúng hơn về trường công lập, chúng ta xét về điểm thuận lợi trước:

 • Thuận lợi:
 • Học phí ít hơn trường dân lập
 • Số lượng lớp học và học sinh đông hơn
 • Phụ huynh có thể chọn trường gần nhà (vì đa số ở các phường, quận đều có các trường học từ mẫu giáo đến cấp 3)
 • Đón con gần hơn, ít mất thời gian đưa đón
 • Phù hợp kinh tế với đại đa số các gia đình
 • Khó khăn:
 • Thời gian đưa rước cố định, ít giữ trẻ thêm giờ
 • Lớp học đông
 • Giáo viên khó kèm sát trẻ
 • Trẻ có ba mẹ là dân di cư, tạm trú khó xin vào trường công

Trên đây là những điều thuận lợi và khó khăn khi vào học ở trường công lập, tùy vào điều kiện của từng quận, thành phố mà có các trường công lập khác nhau. Lời khuyên, nên cho trẻ theo học các lớp công lập nếu ba mẹ có thời gian đón con, còn không hãy cho trẻ theo trường dân lập như vậy sẽ giảm bớt áp lực đưa rước trẻ hằng ngày của phụ huynh. Tuy nhiên, điều thuận lợi cho trẻ theo học trường công lập từ lớp mẫu giáo chính là trẻ sẽ được phân tuyến cố định, có nghĩa trẻ sẽ học từ mẫu giáo đến cấp 3 theo tuyến của địa phương và dễ dàng vào các trường công lập, như vậy giúp giảm áp lực chi phí cho phụ huynh.


NHỮNG LỢI ÍCH TO LỚN MÀ ĐỒ CHƠI STEM MANG LẠI CHO TRẺ