Mỗi thí sinh được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi


Thí sinh được nhận 4 giấy chứng nhận kêt quả có dấu đỏ của trường và mã vạch nhận dạng, trong đó có 1 giấy chứng nhận kết quả thi chỉ dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 và 3 giấy chứng nhận kết quả thi để xét nguyện vọng bổ sung.


Xem thêm thông tin
Ôn thi THPT môn Văn


Sau khi thi THPT xong, các em sẽ nhận được bốn giấy chứng nhận kết quả có mã vạch khác nhau để xét nguyện 1, 2, 3, 4. Mỗi giấy chỉ được nộp vào một đợt không được nộp cùng lúc 4 giấy, mỗi đợt xét tuyển kéo dài 25 ngày trong đó 20 ngày đầu tiên dành để tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Mỗi giấy có bốn nguyện vọng con (đăng ký vào bốn ngành của cùng một trường).


Trường hợp các trường sử dụng nhiều tổ hợp môn để xét tuyển cho một ngành thì những thí sinh đăng ký thi nhiều môn hơn sẽ có cơ hội sử dụng tổ hợp có lợi nhất để đăng ký xét tuyển.


Nguyện vọng 1 là nguyện vọng đầu tiên mà thí sinh nộp sau khi có kết quả thi. Nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng này thì không được xét tuyển các nguyện vọng còn lại. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, các em sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2.Học sinh THPT đang mong chờ các điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp 2015. Ảnh: Hồng Vĩnh.


Các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển


Các trường ĐH-CĐ có nhiều đợt xét tuyển vmỗi đợt xét tuyển kéo dài 25 ngày trong đó 20 ngày đầu tiên dành để tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh; điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước.


Thí sinh đăng kí xét tuyển nguyện vọng I nộp hồ sơ lệ phí đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cho trường có nguyện vọng học qua đường bưu điện theo hình thức thư phát chuyển nhanh hay nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.


Xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường.


Thí sinh dùng giấy chứng nhận kết quả thi (dùng cho xét tuyển nguyện vọng I) và 03 nguyện vọng bổ sung có đóng dấu đỏ của các trường chủ trì cụm thi cấp để đăng kí xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường. Mỗi giấy có thể đăng kí xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường


Thí sinh phải đánh số thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Tức là khi trúng tuyển ngành ưu tiên 1 sẽ không xét tới ngành ưu tiên 2, còn ngược lại nếu ưu tiên 1 không trúng thì được xét tiếp ưu tiên 2 tương tự các mức ưu tiên khác


Được quyền rút hồ sơ ĐKXT để nộp vào trường hay ngành khác theo nguyện vọng


Trong thời gian xét tuyển quy định đổi cả trường hợp xét tuyển nguyện vọng 1 và 03 nguyên vọng bổ sung thí sinh đều được quyền rút hồ sơ ĐKXT để nộp vào trường hay ngành khác theo nguyện vọng. Lệ phí ĐKXT đối với thí sinh rút hồ sơ do hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định.


Nộp hồ sơ theo qui định cho trường có nguyện vọng học qua đường bưu điện, theo hình thức thư phát chuyển nhanh hay nộp hồ sơ trực tiếp tại trường


Để đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh nộp hồ sơ theo qui định cho trường có nguyện vọng học qua đường bưu điện, theo hình thức thư phát chuyển nhanh hay nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Thí sinh dùng ba giấy chứng nhận kết quả thi (dùng cho xét tuyển các nguyện vọng bổ sung) do trường chủ trì cụm thi cấp để đăng kí xét tuyển, mỗi giấy có thể đăng kí xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường.


Các trường sẽ phải cập nhật 3 ngày một lần thông tin Đăng kỹ xét tuyển của thí sinh trên trang thông tin điện tử của trường(danh sách thí sinh đăng ký và điểm thi xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp); công bố công khai danh sách thí sinh trúng tuyển và đăng kí nhập học của mỗi đợt xét tuyển.


Xem thêm Đề thi thử THPT quốc gia môn Văn


Hồ sơ ĐKXT vào các trường ĐH-CĐ năm nay gồm có


- Phiếu đăng kí xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển (mẫu M1), cho phép đăng kí tối đa 4 ngành (hoặc nhóm ngành) của một trường cho mỗi đợt xét tuyển. Các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4;


- Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi và mã vạch nhận dạng;


- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.


Kết quả thi của thí sinh vào trường (hoặc nhóm trường) tổ chức tuyển sinh riêng bằng phương thức thi tuyển, chỉ có giá trị xét tuyển vào trường (hoặc nhóm trường) đó, không có giá trị xét tuyển sang trường khác;


Đối với ngành năng khiếu, các trường có thể xét tuyển thí sinh đã dự thi vào ngành đó tại các trường khác và phải quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh của trường


Xem thêm On thi THPT mon Toan