Con tôi đang chuẩn bị thi vào cấp 3, tôi có cho cháu học thêm, thuê gia sư về nhà dạy nhưng cháu học vẫn ở ở mức độ trung bình, chắc sẽ khó thi vào trường cấp 3 công lập. Hiện nay nhà trường đang có chủ trương phân luồng học sinh, cháu đang là đối tượng phân luồng nên tư tưởng cháu lại càng nản. Lên lớp thầy cô lúc nào cũng nhắc lên đặt xuống những học sinh này để các cháu không đăng ký thi c3, sợ các cháu thi không đậu sẽ ảnh hưởng đến thành tích của trường tỉ lệ đậu tốt nghiệp, vì vậy cháu đã nản lại càng nản hơn. Tôi không bbieets phải làm gì cho cháu bây giờ?