Cháu hiện tại đang học lớp 8. Cháu đang học cô Lan Anh trường ams. Bây giờ cháu muốn tìm thêm đề và các sách tham khảo để tự làm. Có cô bác nào biết thì chỉ giúp cháu với :)))