Con mình đang học lớp 7 trường cấp 2 Nguyễn Hiền quận 7, nhưng mình thấy môi trường không ổn. 

Mình muốn tìm 1 trường tốt hơn, học phí cũng không quá đắt.

Xin các vị phụ huynh chỉ giáo

cảm ơn ạ