Câu số 4 - Phần trắc nghiệm - Đề thi Kiểm tra học kỳ II – năm học 2014-2015 (vào ngày 13/05/2015) của Sở GD & ĐT An Giang ra đề có nội dung như sau:


Dùng Vôn kế có giới hạn đo 6V, trên mặt số được chia làm 30 khoảng nhỏ nhất (có 31 vạch chia tính từ 0 đến 30). Khi đo hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch, kim chỉ thị dừng ở vạch chia thứ 18. Hiệu điện thế đo được là


A. 3,8V B. 3,4V C. 1,8V D. 3,6V


Đáp án đúng để có được điểm của Sở GD & ĐT An Giang là 3,6V (chọn D).


Xin cám ơn.