Học tập kiến thức trọng tâm bài học nhanh chóng và đơn giản thông qua các clip hoạt hình ngắn. Hiện tại tôi đang thực hiện và sẽ cập nhật liên tục các bài học. (môn vật lý thcs)


Giới thiệu:


https://www.youtube.com/watch?v=D1dIevFGaMs&t=32s


Hãy đang ký kênh và tham gia:


https://www.youtube.com/user/manhcuongphysics08a


Loading interface...