chào các bạn,Mình cần nhờ các mẹ giúp, ai có mối, hay có quen biết gia sư dạy 3 môn : toán Lý Hoá cho cô con gái cả của mình là học sinh lớp 9 thì làm ơn giới thiệu cho mình với.Bình thường nó học giỏi, và không khó nhọc gì với mấy môn này, nhưng hôm cô nàng đi học buổi đầu tiên, và hốt hoảng về thông báo : mẹ tìm gia sư cho con với………….Mình cũng có ý tìm, trung tâm thì mình không biết chất lượng ra sao ( chẳng dám nói là không tin nhưng thật sự là chưa có kinh nghiệm gì) nên đánh bạo nhờ các mẹ các bố trên này giúp đỡ tớ vói.Nhà mình ở khu Trung Hoà nhân chính, phương thức học thì có thể đến nhà học riêng với con mình, hoặc là ghép chung với bạn cùng tuổi khác …. ( nếu đã có lớp sẵn).Tâm sự luôn là tuy học lớp 9 nhưng chị cả nhà mình hiền lành, chưa dám cho đi xe đạp đi học xa nhà … haizzzzz…Nhờ các bố mẹ giúp …


:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Rose::Rose::Rose:số ĐT của mình : 098 912 8686, YM hoac Skype : thanhps72 thank s