Chào các mẹ,


Cháu nhà mình hè tới là lên lớp 11 nhưng với tình hình môn tiếng Anh cháu học hơi yếu. Cháu cũng đã học thêm vài nơi rồi nhưng không hiệu quả. Mình nhờ các mẹ trên diễn đàn tìm giúp mình lớp tiếng Anh cho cháu học tốt và cũng là tiền đề để cháu cho kỳ thi đại học nữa. Mình cảm ơn.