Con bé nhà mình lúc trước ngoan lắm nhưng 1 tháng trở lại đây tự nhiên nó đổi tính hẳn, nó đi chơi với mấy người bạn lạ và càng ngày càng chống đối mình hơn. Mình đã tìm mọi cách để có thể nói chiện với con không có gì khả quan, suốt ngày con bé nhắn tin đt liên tục. có lần mình mình lén lấy điên thoại con bé xem, chưa kịp koi vậy mà nó làm ầm lên, nói mình không tôn trọng nó. Giờ con không muốn nói chiện với mình, mình cảm thấy bế tắc trong việc quản lý con cái. Mẹ nào có kinh nghiệm hay gặp trường hợp tương tự thì giúp mình với