Mình nhờ các mẹ trên diễn đàn tìm giúp lớp học thêm tiếng Anh cho cháu học lớp 6. Phần ngữ pháp của cháu rất kém và phần nữa cháu cũng lười học. Các mẹ có thông tin về lớp học thêm thì chia sẻ giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người.