Hội thảo giới thiệu chương trình Phát triển nhân cách cho tuổi Kids và Teens, sẽ được tổ chức vào ngày 7/9 tại khách sạn New World do Trường đào tạo các Kỹ năng giao tiếp và phát triển nhân cách John Robert Powers tổ chức.


Đối tượng : tất cả các Phụ huynh có con tuổi Kids (từ 5-12tuổi) và Teens (từ 12-18 tuổi).


Tham dự miễn phí.


Các mẹ nào quan tâm xin vui lòng liên lạc đăng ký trước ngày 30/8 tại số ĐT :08.412 2188 gặp Ms.Quỳnh Anh.