Mẹ nào có kinh nghiệm cho hs lớp 12, yếu môn hóa, học giỏi toán và lý mà sau này thi đại học đạt gần 8đ k ạ?