Chào các anh chị,


Ở Việt Nam, học sinh từ cấp 2 đến cấp 3 học các môn bắt buộc là toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, ngoại ngữ, thủ công, giáo dục công dân, thể dục, v.v... Các cháu phải học tất cả các môn đó từ lớp 6 đến 12 rồi thi tốt nghiệp 4 môn.Có anh chị nào tự hỏi con tôi được định hướng sẽ trở thành kỹ sư, vậy cháu phải học sử, địa, kỹ thuật nữ công làm gì? Hay là con tôi sẽ trở thành giáo viên dạy văn, vậy nó phải học lý, hóa, toán theo chương trình chung làm gì? Nếu như nhà chức trách giáo dục Việt Nam biết trả lời thỏa đáng các câu hỏi như vậy thì hàng triệu học sinh đã không sử dụng hoang phí thời gian của mình cho các môn học mà sau khi thi xong chúng chẳng biết làm gì.Hãy thử bàn luận với nhau xem có cần bắt học sinh vùi đầu vào những thứ kiến thức sách vở mà chúng có thể chẳng bao giờ dùng đến trong tương lai.