https://www.facebook.com/profile.php?id=100013791365694


Qua tháng tám, tôi sẽ tiến hành dạy trên mạng, dạy toán lớp 9, dạy theo đề cương trung tâm 218 Lý Tự Trọng và đề cương trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM. Phụ huynh nào có con em học lớp 9, xin hãy vào xem thử