Mình tìm được cái clip này, hy vọng các bạn các mẹ luôn tỉnh táo phân tích mọi thông điệp thế giới này gửi vào đâu con trẻ. Những thứ tốt đẹp nhất, có chắc là như thế .