Con đang học lớp 6, về xin mẹ đi học thêm nhà tại cô giáo vào buổi chiều, lý do hơn nửa lớp các bạn học thêm tại nhà cô nên vào lớp làm bài tập chạy rất nhanh, còn con thì là chậm hơn các bạn nên điểm thấp hơn. Thật sự mình chỉ muốn con học 1 buổi, buổi chiều nghỉ ngơi ở nhà. Có nên theo ý của con không?