cháu nhà mình năm nay học lớp 5 năm. năm sau mình đang định cho cháu thi vào lớp 6 của trường Nguyễn Tất Thành nhưng văn cháu còn rất kém liệu cháu học luyện thêm văn cả một năm của ban có hiệu quả không? lớp học bạn định tổ chức có khoảng bao nhiêu cháu và học phí thế nào bạn cho mình biết với nhé để minh liệu. Cảm ơn